Medlemskontingent 2018

 

Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen (AFFO) og foreningen trenger medlemmene.

Medlemskontingenten for 2018 er på 250 kroner og alle eksisterende medlemmer vil bli fakturert i løpet av januar måned. Har du fått ny mailadresse, telefon eller hjemmeadresse? Send en melding til post@affo.no. I år er det mulig å betale med e-faktura, for de som har meldt ønske om det til sin bank. Forøvrige bruker vi e-post til utsendelse av faktura.

Kjære engasjerte aleneforeldre!

Vi har kommet inn i ett nytt år og da er det ofte mange tanker som kommer. Hva skulle en gjerne ha vært foruten, hva er utfordrende eller inspirerende og flott, og hva skal gjøres for å få det bedre i året vi er inne i? Muligens har du allerede gjort deg opp noen tanker om 2018? Det har også vi i Aleneforeldreforeningen!

Ordninger for å støtte aleneforeldre og deres har barn har vært under press de siste årene. AFFO har arbeidet aktivt for å unngå at overgangsstønaden skulle bli dårligere, at mange aleneforeldre som studerer mister retten til stønad til barnetilsyn og at stipendene ble dårligere for barn i aleneforeldrefamilier på videregående skole. Det er også utfordringer i forhold til forslag om endringer i barneloven som foreningen vil jobbe aktivt med fremover.

AFFO har aktiviteter mange steder rundt i landet, vi arrangerer ferieturer, går på teater og kino, drar på turer, spiser sammen, har sammenkomster ute og inne, og mange andre fine aktiviteter som medlemmene kan være med på. Man møter andre i samme situasjon og både store og små får fått nye venner og nye nettverk. Vi har jobbet med å få opprettet nye avlastningstilbud som Rødhette og Trollhuset flere steder i landet. Vi arbeider også for å få politiske partier til å ta inn saker som vil komme aleneforeldre og deres barn til gode. Og vi er heldige som har mange flinke og hyggelige tillitsvalgte!

I 2017 arrangerte vi sommerferietur til Kristiansand for våre medlemmer. Noen av AFFOs lokallag arrangerte hadde også egne ferietilbud til medlemmene. Det var mange deltakere og god stemning og mange fine ferieminner for barn og foreldre ble skapt. AFFO arbeider for å gjennomføre flere ferietilbud for medlemmer også i 2018.

Landsstyret har jobbet med mange viktige saker i 2017. Styremøtene har vært preget av positivt samarbeid med fokus på å utvikle organisasjonen, videreutvikle AFFOs politiske plattform og bedre forholdene for aleneforeldrefamilier, det har gjort at vi står sterkere i 2018.

AFFO har fått flere nye medlemmer det siste året, og stadig flere deltar på de mange aktivitetene vi tilbyr lokalt. Vi ønsker oss også oppdatert kunnskap om våre medlemmers hjertesaker og økt engasjement på alle nivå i organisasjonen. Gjennom tett dialog med dere kan vi utvikle oss videre fremover i det viktige arbeidet.

Det er planlagt mange spennende aktiviteter for medlemmene i AFFO fremover og de blir fortløpende sendt ut på mail eller lagt ut på nettsider og Facebook. Det er viktigere enn noen gang at dere betaler medlemskontingenten. Gjennom den så støtter dere foreningens arbeid for å bedre levekårene for aleneforeldre og barn, samtidig som dere bidrar til at foreningen kan ha mange aktiviteter for store og små rundt omkring i landet.

Sekretariatet i Aleneforeldreforeningen.

post@affo.no og Tlf. 979 29 759

Hjemmeside www.affo.no

Flytter du eller endrer mailadresse, send ny adresseinformasjon til post@affo.noså vi kan nå deg med informasjon.

Aleneforeldreforeningens facebooksider for de forskjellige områdene i landet finner du under, og det er bare å melde seg på der for foreningens medlemmer

For hele landet 
Oslo
Akershus
Asker og Bærum
Østfold
Rogaland
Hordaland
Trøndelag
TromsX