Lenker

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)

 

Alene med barn https://www.nav.no/familie/alene-med-barn

 

Enslig mor eller far – skjemaer https://www.nav.no/soknader/nb/person/familie/enslig-mor-eller-far

 

Samleside Sykdom i familien https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/

 

Pleiepenger sykt barn https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/pleiepenger-for-sykt-barn

 

Omsorgspenger https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

 

Opplæringspenger https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/opplaringspenger

 

 

Familievernkontoret

 

Samlivsbrudd – hva nå? https://bufdir.no/Familie/Samlivsbrudd/

 

Familie og oppvekst https://bufdir.no/Familie/

 

X