Politisk plattform

Hva mener Aleneforeldreforeningen om barnetrygd, boligpolitikk og åpningstider i barnehage? I lenken under kan du laste ned den politiske plattformen til Aleneforeldreforeningen og lese om hva vi mener om følgende temaer knyttet til aleneforeldrefamilier: Her kan du laste ned Politisk plattform.

 • om Aleneforeldreforeningen (AFFO)
 • vår målgruppe
 • fattigdomsbekjempelse
 • kunnskap og formidling
 • privatøkonomi
 • barnetrygd
 • overgangsstønad
 • stønad til barnetilsyn
 • kontantstøtte
 • sosialhjelp
 • bolig
 • barnehage, SFO og avlastning
 • utdanning
 • helsehjelp
 • fritid
 • foreldrepermisjon

 

X