Lokallag

Vil du starte lokal aktivitet?

Finner du ikke ditt fylke/nærmiljø representert her? Kan du tenke deg å starte lokallag eller bli kontaktperson, men er usikker på hvordan du kan gå frem? Kontakt oss så vil vi bistå så godt vi kan!

Vår organisatoriske leder kan hjelpe deg med de fleste spørsmålene du måtte ha for å starte opp. Samtidig har vi flere engasjerte lokallagsledere med mye erfaring som gjerne deler informasjon.

Kontakt oss

Dersom du er medlem i et lokallag, ønsker å starte opp eller sitter i styret i et av lokallagene, er du velkommen til å kontakte oss på post@affo.no. Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi tar imot både spørsmål, ris, ros og tips og ønsker gjerne å høre fra dere.

Kontakt gjerne flere i nærmiljøet som kan være aktuelle til å være med å drive deres lokallag.
Å være aktiv i lokallagene skal være givende!

Vedtekter for lokallag

Lokallagene skal følge foreningens vedtekter. Det finnes et eget kapittel i vedtektene som omhandler lokallag. Du må selvfølgelig være medlem for å starte lokallag.

 

Søk økonomiske midler

Trenger ditt lokallag ekstra midler. Her finner du liste over støttespillere.

 

Agder

Vi ønsker oss engasjerte medlemmer som kan starte opp et lokallag i Agder. Ta kontakt med organisatorisk leder Ann Kristin Malmo på e-post for tips.

www
Facebook

Møre og Romsdal

AFFOs lokallag i Møre og Romsdal ble startet opp høsten 2023. Vi arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Tromsø og omegn

AFFOs lokallag i Tromsø og omegn arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Asker, Bærum og Follo

AFFOs lokallag i Asker, Bærum og Follo arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Oslo

AFFOs lokallag i Oslo arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Trøndelag

AFFOs lokallag i Trøndelag arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Bergen og omegn

AFFOs lokallag i Bergen og omegn arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Rogaland

AFFOs lokallag i Rogaland ble startet høsten 2023. Vi arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Vestfold

AFFOs lokallag i Vestfold ble «nyoppstartet» i starten av 2024. Vi arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post kommer

Buskerud

AFFOs lokallag i Buskerud arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Romerike

AFFOs lokallag i Romerike ble startet februar 2024. Vi arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Østfold

AFFOs lokallag i Østfold arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

X