Lokallag

Vil du starte lokal aktivitet?

Finner du ikke ditt fylke/nærmiljø representert her? Kan du tenke deg å starte lokallag eller bli kontaktperson, men er usikker på hvordan du kan gå frem? Kontakt oss så vil vi bistå så godt vi kan!

 

Vår organisatoriske leder kan hjelpe deg med de fleste spørsmålene du måtte ha for å starte opp. Samtidig har vi flere engasjerte lokallagsledere med mye erfaring som gjerne deler informasjon.
Kontakt gjerne flere i nærmiljøet som kan være aktuelle til å være med å drive deres lokallag.
Å være aktiv i lokallagene skal være givende!

Kontakt oss

Dersom du er medlem i et lokallag, ønsker å starte opp eller sitter i styret i et av lokallagene, er du velkommen til å kontakte oss på post@affo.no. Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi tar imot både spørsmål, ris, ros og tips og ønsker gjerne å høre fra dere.

Vedtekter for lokallag

Lokallagene skal følge foreningens vedtekter. Det finnes et eget kapittel i vedtektene som omhandler lokallag. Du må selvfølgelig være medlem for å starte lokallag.

 

Søk økonomiske midler

Trenger ditt lokallag ekstra midler. Her finner du liste over støttespillere.

 

Oslo

AFFOs lokallag i Oslo arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Buskerud og Vestfold

AFFOs lokallag i Buskerud og Vestfold arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Asker, Bærum og Follo

AFFOs lokallag i Asker, Bærum og Follo arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Agder

Vi ønsker oss engasjerte medlemmer som kan starte opp et lokallag i Agder. Ta kontakt med organisatorisk leder Ann Kristin Malmo på e-post for tips på veien.

www
Facebook
e-post

Østfold

AFFOs lokallag i Østfold arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Bergen og omegn

AFFOs lokallag i Bergen og omegn arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Trøndelag

AFFOs lokallag i Trøndelag arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

Tromsø og omegn

AFFOs lokallag i Tromsø og omegn ble startet vinteren 2021. Vi arrangerer aktiviteter og bygger nettverk for våre medlemmer og deres barn.

www
Facebook
e-post

X