Personvern

Personvernerklæring for Aleneforeldreforeningen

I denne personvernerklæringen redegjør vi for vår håndtering av dine personopplysninger. Aleneforeldreforeningen (heretter AFFO) skal påse at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger, og behandle disse i tråd med personopplysningsloven.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i foreningen er styreleder Cathrine Austrheim.
E-post: Cathrine.austrheim@affo.no

 

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Vi behandler opplysninger om medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Vi innhenter nødvendige opplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse for å etablere medlemskap hos oss. Grunnlaget for denne behandlingen er for å oppfylle avtalen om kjøp av medlemskap hos AFFO, jf. personvernforordningens artikkel 6 1b).

 

Dersom du som medlem av vår forening har samtykket til slik bruk, benytter vi opplysningene for å kunne gi deg informasjon om arrangementer, ferieturer og møter, via e-post og/eller telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 1a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon. Som medlem i vår forening samtykker man til hvert enkelt område man tillater at Aleneforeldreforeningen bruker personopplysninger til, eksempelvis invitasjon til arrangementer, invitasjon til å svare på høringer, oppnevnelser etc. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og vi vil slette opplysningene vi har om deg.

 

Alle lagrede opplysninger om medlemmer/tillitsvalgte/ansatte i AFFO lagres på servere som driftes av Webhuset, og behandles kun av ansatte og tillitsvalgte i Aleneforeldreforeningen.

 

E-post

Alle kan sende e-post til oss. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger til oss på e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

 

Hvor lenge lagres opplysningene?

AFFO er ansvarlig for at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålene de er behandlet for. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine så lenge saken pågår, og deretter sletter vi dine opplysningene. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med AFFO eller representanter for oss de siste to årene via telefon, ved å besvare e-post eller registrert deg via et skjema mv. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du meldte deg inn i AFFO, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt medlemskap.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Aleneforeldreforeningens nettside benytter ikke informasjonskapsler.

 

Påmelding kurs og arrangementer

Du kan melde deg på arrangementer eller samlinger via e-post eller telefon, etter invitasjon som kun går til medlemmer på e-post. I tilknytning til dette samler vi inn kontaktopplysninger og ev. informasjon om allergier og behov for tilretteleggelse. For å registrere informasjonen, benytter vi påmelding via e-post. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.

 

Spørreundersøkelser

Styreleder Cathrine Austrheim har det daglige ansvaret for Aleneforeldreforeningens spørreundersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. AFFO vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn de som er angitt.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn, retting og/eller sletting av egne personopplysninger. Ønsker du å trekke tilbake samtykke, få rettet eller slettet opplysninger, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for personvernkonsulent. For slike henvendelser må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Du har adgang til å klage til Datatilsynet dersom du mener behandlingen er i strid med regelverket.

 

Personvernrådgiver

Henvendelse om dine personopplysninger kan sendes skriftlig til Cathrine Austrheim.
E-post: cathrine.austrheim@affo.no

X