Hvem er vi?

Aleneforeldreforeningen (AFFO) er en landsomfattende interesse- og medlemsorganisasjon for foreldre som ikke bor sammen. AFFOs hovedmålsetting er å bedre barns oppvekst- og levekår. Vi er en ideell, partipolitisk nøytral og livssynsuavhengig landsorganisasjon med status som høringsinstans. Vi er en viktig aktør i den offentlige debatten.

 

Hva jobber vi med?
  • Vi deltar aktivt innen ulike samarbeidsforum både på nasjonalt og lokalt plan.
  • Gjennom aktive lokallag legger AFFO til rette for gode aktivitetstilbud for våre medlemmer.
  • Vi har en egen opplysningstjeneste tilgjengelig for alle aleneforeldre i landet. Gjennom denne tjenesten ytes relevant og viktig informasjon som berører aleneforeldretilværelsen.
  • AFFO driver det unike avlastningstilbud «Rødhette» for aleneforeldre i Oslo. Her får foreldre hjelp til barnepass på kveldstid, om natten og i helger. Dette tilbudet baserer seg på et ytelse-mot-ytelse-prinsipp der foreldrene får hjelp til barnepass og gjengjelder ved selv å stille som barnepasser for andres barn. Det er ansatte til stede som sikrer at alle barn og voksne på huset har det bra. Foreningen er i kontakt med politikere i andre norske storbyer for å undersøke om det er mulig å starte opp avlastningstilbudet også der.

 

AFFOs arbeid

Foreningen ble startet i 1966. Politisk arbeid, informasjonsspredning og organisasjonsbygging er prioriterte oppgaver. Foreningen drives på frivillig basis av et landsstyre med medlemmer valgt på landsmøtet. Foreningen har også lokallag flere steder i landet, og jobber stadig med å opprette nye lokallag. Dette arbeidet er viktig for å hindre sosial- og økonomisk ekskludering av barnefamilier.

 

Foreningen arbeider aktivt overfor politiske myndigheter, både på sentralt og lokalt plan. For eksempel er vi involvert i Navs brukerutvalg både sentralt og på fylkesplan. Vi er også med i Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Foreningen er dessuten høringsinstans i saker som vedrører barnefamilier.

 

Engasjer deg!

Har du en idé om hvordan du kan bidra til AFFOs arbeid? Da tar du kontakt. Du kan også bli kontaktperson der du bor. Da kan du hjelpe andre, blant annet ved å ta i mot henvendelser til foreningens opplysningstelefon. Noen medlemmer representerer foreningen i Navs lokale brukerutvalg. Andre jobber med ulike saker og prosjekter.

 

Ønsker du å starte lokallag, trenger vi ildsjeler som kan ta i et tak og sette i gang lokallag der det ikke er noe. Eller om du kan tenke deg å stille som styremedlem lokalt eller nasjonalt, er det bare å melde sin interesse.

 

Liker du å skrive, kan du bidra til foreningen eller bli med i arbeidet med å skrive høringsuttalelser og debattinnlegg. Noen saker er det først og fremst AFFO som arbeider med mens andre saker gjerne blir tatt opp i samarbeid med andre organisasjoner.

 

Brosjyrer

Ønsker du brosjyrer, ta kontakt med kontoret på post@affo.no.

 

Organisasjonsnummer

971 493 224

 

Landsstyret


Leder: Cathrine Austrheim,
Bærum


Nestleder: Ann-Kristin Malmo, Trøndelag


Styremedlem: Carina Ulvestad-Vacas, Bergen og omegn


Styremedlem: Emil Reber,
Østfold/Oslo


Styremedlem: Sara Warhuus, Oslo


Styremedlem: Silje Brune Knutsen, Møre og Romsdal


Styremedlem: Susann Ravnemyr, Østfold


1.varamedlem: Ida Ringstad, Østfold


2.varamedlem: Ida Breifjell, Vestfold

Valgkomiteen:

Leder: Ylva Lindahl, Follo

Nestleder: Lene Kristensen, Trøndelag

Medlemmer: Kathrine Dahlen & Steinar Arctander

X