Høringssvar og politiske innspill

Høring – forslag til forskrift om ny barnelov, mai 2021

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned vårt innspill eller les om saken direkte på regjeringens sider.

 

Høring – forslag til forskrift om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom, november 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned vår innspill eller les om saken direkte på regjeringens sider.

 

Høring – innspill til statsbudsjettet 2021, oktober 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned våre innspill.

 

Høring – innspill til barnelovutvalget, oktober 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned våre innspill eller les om saken direkte på regjeringens sider.

 

Høring – bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker, september 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned vårt høringssvar eller les svaret og saken direkte på regjeringens sider.

 

 

 

X