Høringssvar og politiske innspill

Høring – Innspill til barnelovutvalget, oktober 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned våre innspill eller les om saken direkte på regjeringens sider.

 

Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker, september 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned vårt høringssvar eller les svaret og saken direkte på regjeringens sider.

 

X