Starte lokallag

Vil du starte lokal aktivitet?

Finner du ikke ditt fylke/nærmiljø representert her? Kan du tenke deg å starte lokallag eller bli kontaktperson, men er usikker på hvordan du kan gå frem? Kontakt oss så vil vi bistå så godt vi kan!

 

Vår organisatoriske leder kan hjelpe deg med de fleste spørsmålene du måtte ha for å starte opp. Samtidig har vi flere engasjerte lokallagsledere med mye erfaring som gjerne deler informasjon.
Kontakt gjerne flere i nærmiljøet som kan være aktuelle til å være med å drive deres lokallag.
Å være aktiv i lokallagene skal være givende!

Kontakt oss

Dersom du er medlem i et lokallag, ønsker å starte opp eller sitter i styret i et av lokallagene, er du velkommen til å kontakte oss på post@affo.no. Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi tar imot både spørsmål, ris, ros og tips og ønsker gjerne å høre fra dere.

Vedtekter for lokallag

Lokallagene skal følge foreningens vedtekter. Det finnes et eget kapittel i vedtektene som omhandler lokallag. Du må selvfølgelig være medlem for å starte lokallag.

 

Søk økonomiske midler

Trenger ditt lokallag ekstra midler. Her finner du liste over støttespillere.

X