Ny barnelov – AFFO har levert høringsvar

I begynnelsen av mai var det det frist for å levere høringssvar til den nye barneloven. Aleneforeldreforeningen har levert høringssvar, og vi har valgt å til enhver tid være opptatt av hva som er barnets beste. Aleneforeldre en en sammensatt gruppe som sammen står overfor en rekke utfordringer og dessverre konflikter. Vi oppfordre alle til å se hvert enkelt barns behov.

 

God lesning! Høringssvar fra AFFO finner du her.

X