Vil beskytte barna

 

Regjeringen vil at retten på eget initiativ skal gå inn og vurdere om volds- og overgrepsdømte foreldre skal miste samværsrett og foreldreansvar.

– Vi ønsker en bedre beskyttelse for barn der foreldre er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. De nye ordningene pålegger det offentlige et større ansvar for å beskytte barna, og det blir et bedre samspill mellom de ordningene vi allerede har i straffeloven, barnevernloven og barneloven. Regjeringen følger med dette opp et viktig punkt i regjeringsplattformen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding.

Politiet får nå en plikt til å underrette domstolen om de aktuelle straffedommene og domstolen skal avgjøre saken etter barneloven så raskt som mulig. Saken blir tatt opp for domstolen automatisk, uten at den andre forelder trenger å reise sak. Det legges opp til en forenklet behandlingsmåte, og resultatet vil normalt være tap av foreldreansvaret, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett. På denne måten vil man fange opp tilfellene der dagens regelverk ikke alltid gir barn tilstrekkelig beskyttelse. Regjeringen foreslår også å endre straffeloven ved å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn.

– Innføring av en plikt til å vurdere kontaktforbud kan føre til at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert i volds- og overgrepssaker. Dette vil kunne gi barn bedre beskyttelse mot vold og nye overgrep, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) videre i pressemeldingen. Høringsnotatet kan leses her.X