Undersøkelse om trivsel hos barn fra forskning.no

Undersøkelse om trivsel hos barn fra forskning.no

Forskning.no skriver om spørreundersøkelsen Ungdata junior utviklet av forskere ved Nova. 15 000 barn mellom 10 og 12 år har svart på undersøkelsen.

Videre står det på nettsiden at «Ett av de viktigste funnene fra Ungdata junior er at de aller fleste barn forteller at de har det bra. – Barna sier i hovedsak at de er fornøyd med det livet de lever, de er aktive på fritiden og de aller fleste har alt de ønsker seg i livet, forteller leder av Ungdatasenteret, Anders Bakken.»

Men undersøkelsen avdekker også at ikke alle barn har det like bra. Det gjelder spesielt barn fra familier med «relativt lav sosioøkonomisk status» som kommer «systematisk dårligere ut enn andre barn».

Les mer på nettsiden til forskning.no.

Bildet er faksimile fra forskning.noX