Støtt innsamlingsaksjonen. Rødhette trenger din hjelp! (AFFO i Avisa Oslo)

Illustrasjon av Rødhettes logo

Støtt innsamlingsaksjonen. Rødhette trenger din hjelp! (AFFO i Avisa Oslo)

Av Trine S. Kristiansen

– Tilbudet til aleneforeldre står i fare for å halveres. Henriette Magnus, daglig leder i Rødhette, sier tiden er knapp. Nå ber hun befolkningen om hjelp for aleneforeldres skyld. 

I helgene fylles Rødhette på Grefsen opp av barn. Her er de mens foreldrene jobber eller tar et pust i bakken.

Drømmen til Aleneforeldreforeningen er å gi aleneforeldre et tilbud i ukedagene også. Men nå kjemper vi om å beholde det eksisterende tilbudet. Kommer det ikke mer midler må tilbudet mer enn halveres om tre uker, og foreldrene fortviler, sier Magnus. 

Både leder i AFFO, Cathrine Austrheim og Magnus er skuffet over å få kr 300 000 mindre enn det ble søkt om. 

– Dette er ikke bare en hvilken som helst aktivitet for barn. Mennesker er avhengige av oss for å kunne jobbe, studere og å få et pusterom. Det er synd at kommunen ikke ser verdien av det arbeidet vi gjør. Skulle barnevernet tilbudt det samme ville det kostet veldig mye mer. Brukerne våre kan også risikere å miste jobben – tenk på hvor mye det vil koste, sier Austrheim. 

Det er heller ikke bare å ta inn flere frivillige, for vi må ha et trygt tilbud til barna. Det betyr at frivillige må fremvise politiattest og ha kunnskap om barn. Idag jobber sju miljøarbeidere på Rødhette, i tillegg til daglig leder Henriette Magnus. Tilbudet er også foreldredrevet på den måten at foreldre stiller opp og får dobbelt antall timer med barnepass, samt gratis mat og aktiviteter på Rødhette som «betaling». 

Årsaken til at det ble søkt om mer støtte i år er på grunn av prisøkningen på mat og strøm, og for å kunne gi reallønnsvekst til miljøarbeiderne. Det er mange søkere til tilskuddsmidlene, og tilskuddsnivået kan variere fra år til år, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap). Vedtaket om støtte ble klaget til Helse- og omsorgsdepartementet, som svarer at de har forståelse for at det oppleves problematisk å få mindre penger enn året før.

– Helse-og omsorgsdepartementet har vurdert at Oslo kommune ikke har brutt regelverket. Kommunen må selv svare for sine prioriteringer, og hvorfor Aleneforeldreforeningen får mindre støtte, skriver Andreas Keus, underdirektør på kommunikasjonsenheten til departementet. 

Det er opprettet en innsamlingsaksjon til støtte for Rødhette. Det er snakket med sponsorer og søkt om midler fra andre fond. Magnus håper at befolkningen kan bidra ved å gi en sum til spleisen som er opprettet. Vi har fått inn 46 350 kroner noe som førte til at vi kunne drifte som normalt i august. Men skal vi ha fortsette å ha et tilbud hver helg ut året, trenger vi ca. kr 150 000 til, sier Magnus – noe som vil bety alt for aleneforeldre! 

Støtt innsamlingsaksjonen ved å gi et bidrag til spleisen.

Tekst er hentet fra artikkelen som kan leses bak betalingsmur i Avisa Oslo.X