Statsbudsjettet 2022 tar ikke aleneforeldrefamilier på alvor

Statsbudsjettet 2022 tar ikke aleneforeldrefamilier på alvor

12. oktober presenterte tidligere statsminister Erna Solberg statsbudsjettet for 2022. Aleneforeldreforeningen har kommet med innspill til et budsjett vi mener ikke tar aleneforeldrefamilier på alvor.

 

Barnetrygden er fremdeles ikke tilfredsstillende da det ikke enda er utvidet for barn over seks år eller den utvidete delen for aleneforeldre ikke er økt. Det foreslås å tilby gratis SFO til lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner. Dette mener vi må gjelde i alle landets kommuner. Familievernkontorene burde fått flere ressurser for på den måten å motvirke ressursbruken i rettsvesenet. Derimot støtter vi at fedre får selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger og at Fritidskortet får nasjonal dekning selv om fritidsaktiviteter krever er mer enn bare medlemsavgift. Videre støtter vi skattefordelene som kommer aleneforeldrefamilier til gode.

 

Les hele innspillet her 2022 Aleneforeldreforeningens innspill til statsbudsjettet.

 

 X