Resolusjon 2018

Resolusjon 2018

Aleneforeldreforeningen vedtok denne resolusjonen på landsmøtet i vår. Hovedpunktene er indeksregulering av barnetrygden, nasjonal makspris på SFO/AKS og fleksible åpningstider i barnehager.X