#regningakommer #valg2021

#regningakommer #valg2021

Aleneforeldreforeningen er en del av Samarbeidsforum mot fattigdom og er deltagende på kampanjen #regningakommer #valg2021. Bakgrunnen for kampanjen er å vise nytten av tidlig innsats for å minske risikoen for utenforskap.

I den forbindelse har vi kommet frem til økonomiske virkemidler som kan bidra til å redusere økonomisk og sosial ulikhet for vår målgruppe.

Hver dag frem til valgdagen vil vi fronte en sak via våre kanaler.

Se gjerne kampanjens hovedside: #regningakommerX