Politisk seminar

Politisk seminar

Lørdag 2. november arrangerte vi politisk seminar for våre medlemmer. Vi hadde fokus på rekruttering, synlighet og lobbyvirksomhet. Vi var så heldige å få besøk av Geelmuyden-Kiese, Frivillighet Norge og stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (fra SV). Innleggene skapte stor entusiasme blant deltagerne og vi hadde en produktiv workshop som har gitt landsstyret gode føringer for videre jobb på vegne av våre medlemmer.

Seminaret ble en fin kombinasjon av faglig påfyll og sosialt samvær og vi håper å kunne få til lignende arrangement i framtiden.X