Oppfølgingssak fra Nordre Aker Budstikke om Rødhette

Oppfølgingssak fra Nordre Aker Budstikke om Rødhette

Av Trine S. Kristiansen

Aleneforeldreforeningen søkte om 1,32 millioner til støtte for avlastningstilbudet Rødhette, men fikk kun én million. Vi klaget på bystyrevedtaket, men fikk avslag. Klagen ble videresendt til Helse- og omsorgsdepartementet som stadfestet vedtaket.

– Vi har hjulpet mange familier med Rødhette-tilbudet, nå er det kanskje 50–60 familier som jevnlig bruker oss. Det er alltid ventelister for å få hjelp til avlastning i helgene. Hver helg er det tre til åtte barn som ikke får plass siden behovet er så stort, og midlene ikke strekker til. 

I følge byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), mottar de nærmere 500 søknader fra små og store, ideelle og frivillige organisasjoner. Videre at det først og fremst er Velferdsetatens faglige innspill som ligger til grunn for fordeling av tilskuddsmidlenes, og at det ikke skal legges vekt på om byråd eller bystyrerepresentanter kjenner til tiltaket. 

Frivillighetsmidler er engangsmidler som ikke videreføres til neste budsjettår, og tilskuddsnivået kan variere fra år til år. Men vedtaket fra kommunen fattes i desember, slik at organisasjonene skal ha mulighet til å planlegge og tilpasse driften til nye rammer, sier Hansen.

I den tildigere saken var det en aleneforelder som stod frem og sa at dersom tilbudet kuttes, er det kanskje ikke mulig for henne å jobbe turnus. Til dette svarer Hansen at AFFO må vurdere om det er helgene eller andre deler av tilbudet som er viktigst å opprettholde – prioriteringer må foretas. For tilskuddsordningen Rødhette hører inn under er det mange som får avslag, og de færreste får hele summen de søker om. 

Aleneforeldreforeningen og Rødhette planlegger å invitere byråden til et besøk i det nye huset på Grefsen. Hansen setter pris på å bli invitert på besøk til organisasjoner og tiltak som får tilskuddsmidler fra Oslo kommune. Hun ser frem til en invitasjon fra AFFO og Rødhette. 

Tekst er hentet fra artikkelen i Nordre Aker BudstikkeX