AFFO i TV2: Økende inntektsforskjeller for aleneforeldre

Foto av mann som leier et barn

AFFO i TV2: Økende inntektsforskjeller for aleneforeldre

Aleneforeldreforeningen mottar henvendelser fra en ny gruppe lavinntektsfamilier som ikke fanges opp av systemet. Nå får mennesker med relativt god lønn også økonomiske utfordringer.

Aleneforeldreforeningens leder, Cathrine Austrheim, ble intervjuet om saken av TV2. Les hele saken her.

 X