Øk barnetrygden nå!

Øk barnetrygden nå!

I dag var det høytidelig overrekkelse av underskrifter fra 15 115 personer og 18 organisasjoner til barneminister Kjersti Toppe. Aleneforeldreforeningen stilte opp sammen med Redd Barna, UNICEF Norge, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for barn.
.
Vi hadde ett tydelig krav: Barnetrygden må økes for barn over seks år!
.
For første gang på 10 år går antallet barn i fattige familier ned.
Småbarnsfamiliene har fått mer penger siden barnetrygden ble økt for barn under 6 år i 2020 og 2021. Og fattigdommen reduseres. Dette viser at barnetrygden fungerer!
.
Økningene for de eldste barna som regjeringen og SV – Sosialistisk Venstreparti ble enige om i budsjettet i 2023 og 2024 er viktig, men man er ikke i mål enda.. Differansen mellom støtten til barn over og under seks år var på 600 kroner. Nå gjenstår 200 kroner før alle barnefamilier får samme barnetrygd, uavhegig av barnas alder. Det kan utgjøre mye for familiene som har minst: ny fotball, støvler eller mat i lunsjboksen på skolen..
Det er disse 200 kronene vi nå ber om at barneminister Kjersti Toppe sikrer gjennom revidert nasjonalbudsjett.
.
Fortsatt vokser over 100 000 barn opp i en fattig familie. For mange er dyrtiden fremdeles tung.
Barnetrygden er den enkeltstønaden som er viktigst for å redusere fattigdom.
Ekspertgruppen mot fattigdom hadde som hovedanbefaling å øke barnetrygden.
.
Her har barneministeren en gyllen mulighet til å ta viktig grep for barns rett til gode levekår!
Vi heier på barnas rettigheter!
 .
.


X