Ny leder og nytt landsstyre i AFFO

På landsmøtet i vår ble landsstyret etter planen delvis byttet ut.

Leder for perioden 2018-2020: Katrine Blindheimsvik, Oslo
Nestleder for perioden 2017-2019: Unni Tove Bjerkmo, Troms
Organisatorisk leder for perioden 2018-2020: Elisabeth Claesson, Hordaland
Styremedlem valgt for perioden 2017-2019: Cathrine Austrheim, Akershus
Styremedlem valgt for perioden 2018-2020: Marius Nilsen, Finnmark
Styremedlem valgt for perioden 2018-2020: Lene Kristensen, Troms
Styremedlem valgt for perioden 2018-2020: Ann-Kristin Malmo, Trøndelag
1. varamedlem valgt for 1 år: Tom Svartvadet, Akershus
2. varamedlem valgt for 1 år: Ylva Lindahl, Akershus
3. varamedlem valgt for 1 år: Isa Gustavsen, Akershus
4. varamedlem valgt for 1 år: Trine Einarsen, HordalandX