Ny barnelov – AFFO har levert høringssvar

Bildet er hentet fra framsiden til NOU 2020:14 Ny barnelov, til banrets beste https://www.regjeringen.no/contentassets/677d13eae68c463fa5c2cbb2f9b54e82/no/pdfs/nou202020200014000dddpdfs.pdf

Ny barnelov – AFFO har levert høringssvar

I begynnelsen av mai var det det frist for å levere høringssvar til den nye barneloven. Aleneforeldreforeningen har levert høringssvar, og vi har valgt å til enhver tid være opptatt av hva som er barnets beste. Aleneforeldre en en sammensatt gruppe som sammen står overfor en rekke utfordringer og dessverre konflikter. Vi oppfordre alle til å se hvert enkelt barns behov.

God lesning! Høringssvar fra AFFO finner du her.X