NRK intervjuer Aleneforeldreforeningen om renteøkning

Bilde av hus og mynter

NRK intervjuer Aleneforeldreforeningen om renteøkning

Rentehevingen fra Norges Bank kan bety enda trangere økonomi for aleneforeldre som eier egen bolig. Vi har mottatt henvendelser fra bekymrede foreldre med en inntekt som føler de allerede sliter med økte priser på mat, drivstoff og strøm og som nå får dette i tillegg.

Les mer om saken hos NRK.X