Ministerbesøk på AFFO’s sommerleir

Ministerbesøk på AFFO’s sommerleir

Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse besøkte Aleneforeldreforeningens sommerleiren til Kristiansand 24. juli 2020. Det var over 100 deltakere på leiren, og ministeren fikk bli med på krabbefiske den ene dagen. Praten handlet om hvor viktig det er for alle å få muligheten til å reise på ferie.

Følgende er hentet fra facebooksiden til Barne- og familiedepartementet (Norge):

«– Alle barn og unge fortjener gode ferieopplevelser, sier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse. I dag startet hun dagen hos Blå Kors Kristiansand som arrangerer ulike aktiviteter og ferietilbud gjennom sommeren. Her fikk hun også høre om arbeidet med Blå Kors Chat-senter, Barnas Stasjon Kristiansand og Blå Kors Ung Kristiansand sitt arbeid for å forebygge rus og hjelpe ungdom.

Videre dro Røse til Aleneforeldreforeningens ferietilbud på Kristiansand feriesenter hvor hun fikk være med på krabbefiske.

Mange enslige forsørgere har hatt det tøft under koronakrisen. Regjeringen har delt ut 53 millioner ekstra gjennom Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
– Økonomi må ikke stå i veien for gode ferieopplevelser, sier Røse.»

 

https://www.facebook.com/barnedep/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCJ4VM__vOa4p2fvqkcKkxhKA_Hl_6XsBRyZUj4RPv8W71ITjBk51CUM3CLznh7qpgwantrdGHAEFkb&hc_ref=ARSkEeBjND2kndAgC4gnohIr3-yMDdFnfcf-v0zuXuP1RivtgGl4AWCNHVFB66driVI&fref=nf&hc_location=groupX