Meld deg inn i dag

 

Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen og foreningen trenger medlemmene.

Medlemskontingenten er på 250 kroner og innbetales til kontonummer 6206 05 13282. De som ikke er medlem ennå kan melde seg inn her.

Kjære engasjerte aleneforeldre!

Vi har kommet litt inn det nye året og da er det fint å stoppe opp og reflekterer litt over månedene som har gått. Hva skulle en gjerne ha vært foruten, hva har vært utfordrende eller inspirerende og flott, og hva skal gjøres for å få det bedre i året vi er inne i? Muligens har du allerede gjort deg opp noen tanker om 2016? Det har også vi i Aleneforeldreforeningen (AFFO)!

Ordninger for å støtte aleneforeldre og deres har barn har vært under press den siste tiden. AFFO har arbeidet aktivt for å unngå at overgangsstønaden skulle bli dårligere, at mange aleneforeldre som studerer mister retten til stønad til barnetilsyn og at stipendene ble dårligere for barn i aleneforeldrefamilier på videregående skole. Det er også store utfordringer i forhold til forslag om endringer i barneloven som foreningen vil jobbe aktivt med fremover.

Foreningen arrangerer det meste rundt omkring i landet, sammen har vi feriert, vi har vært i teateret og på kino, vi har lekt og spist sammen både inne og ute, og dessuten har både små og store fått nye venner! Det er godt over ett år siden vi åpnet vårt nye avlastningstilbud i Bærum som vi har valgt å kalle Trollhuset, i tillegg jobber flere medlemmer godt med å få opprettet nye avlastningstilbud a la Rødhette og Trollhuset i Stavanger, Sandnes og Trondheim. Vi arbeider også for å få politiske partier til å ta inn saker som vil komme aleneforeldre og deres barn til gode. Vi er heldige som har mange flinke tillitsvalgte!

Landsstyret har jobbet med mange viktige saker i 2015 og 2016. Styremøtene har vært preget av positivt samarbeid med fokus på å utvikle organisasjonen og bedre forholdene for aleneforeldrefamilier, det har gjort at vi står sterkere.

Aleneforeldreforeningen har fått flere medlemmer det siste året og har hatt og har mye aktiviteter rundt om i landet. Vi ønsker oss oppdatert kunnskap om våre medlemmers hjertesaker og økt engasjement på alle nivå i organisasjonen. Gjennom tett dialog med dere kan vi utvikle oss videre fremover i det viktige arbeidet.

Fjorårets AFFOferie gikk til Kjerringøy i juli. Ferien ble gjennomført av foreningen med støtte fra NAV og egenandelen for å delta var lav. Det var mange deltakere og god stemning med mange fine ferieminner for barn og foreldre. Lokallagene i foreningen arbeider med å gjennomføre flere turer i ferietilbud for medlemmer i år som i fjor.

Det er mange spennende aktiviteter for medlemmene i AFFO fremover og de blir fortløpende sendt ut på mail eller lagt ut på nettsider og Facebook. Det er viktigere enn noen gang at dere som er medlem betaler medlemskontingenten. Medlemskontingenten er på 250 kroner og innbetales til kontonummer 6206 05 13282. De som ikke er medlem ennå kan melde seg inn her.  Gjennom medlemskapet så støtter dere foreningens arbeid for å bedre levekårene for aleneforeldre og barn, dere bidrar samtidig til at foreningen kan ha mange aktiviteter for foreldre og barn rundt omkring i landet.

Har dere ny mailadresse eller adresse kan dere gi melding om dette på post@affo.no

Sekretariatet i Aleneforeldreforeningen.

post@affo.no Tlf. 979 29 759

Hjemmeside www.affo.no

Flytter du eller endrer mailadresse, send ny adresseinformasjon til post@affo.noså vi kan nå deg med informasjon.

Aleneforeldreforeningens facebooksider for de forskjellige områdene i landet finner du under, og det er bare å melde seg på der for foreningens medlemmer

For hele landet 
Oslo
Akershus
Asker og Bærum
Østfold
Vestfold og Buskerud
Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Nordmøre
Trøndelag
TromsLeo hummerteine liteX