Medlemskontingent 2016

 

Fakturaer for medlemskontingenter er nå sendt ut til alle medlemmene i Aleneforeldreforeningen. Finner du ikke fakturaen eller vil melde deg inn så les mer her.

Kan du ikke finne fakturaen eller ikke har mottatt den kan medlemskontingenten innbetales foreningens konto for medlemskontingent som har kontonummer. 6206.05.13282. Medlemskontingenten for 2016 er på 250 kroner.Husk å merk innbetalingen med ny adresse, mailadresse eller mobilnummer om disse er endret siden innmelding. Ønsker du å melde deg inn i foreningen kan det også gjøres ved å innbetale medlemskontingent for 2016, merke innbetalingen med navn, adresse, mailadresse og mobilnummer eller så kan en melde seg inn her.X