Landsmøtet

Landsmøtet

Aleneforeldreforeningen hadde sitt årlige Landsmøte og medlemssamling på Thon Hotel Oslofjord lørdag 9.-10- mars 2024. Delegater fra hele landet deltok.

Etter valg av representanter til Landsstyret på Landsmøtet 9. mars ble styrets sammensetning for 2024 som følgende:

Leder:  Cathrine Austrheim (Akershus)

Nestleder:  Ann- Kristin Malmo (Trøndelag)

Styremedlemmer:

Carina Ulvestad (Bergen)

Sara Anne Warhuus (Oslo)

Susann Ravnemyhr (Østfold)

Silje Brune Knutsen (Møre og Romsdal)

Emil Reber (Oslo)

1.varamedlem: Ida Ringstad (Østfold)

2.varamedlem: Ida Breifjell (Vestfold)

På medlemssamling 10. mars ble det jobbet med innspill til Aleneforeldreforeningens politiske arbeid i inneværende år. I tillegg var det fokus på  fremtidig arbeid i våre lokalforeningen rundt om i landet.X