Landsmøtet har valgt nytt landsstyre

Landsmøtet har valgt nytt landsstyre

Aleneforeldreforeningen har avholdt landsmøte i dag, og nytt landsstyre er valgt. Gratulerer til nye (og gamle) styremedlemmer! 

Følgende er valgt til nytt styre
Leder: Cathrine Austrheim, Viken (valgt for to år)
Nestleder: Ann-Kristin Malmo, Trøndelag (valgt for ett år)
Styremedlem: Carina Ulvestad-Vacas, Vestland (valgt for to år)
Styremedlem: Emil Reber, Viken/Oslo (valgt for ett år)
Styremedlem: Marius Dyve, Trøndelag (valgt for to år)
Styremedlem: Sara Warhuus, Oslo (valgt for to år)
Styremedlem: Trine Kristiansen, Oslo (valgt for ett år)
1. varamedlem: Susann Ravnemyr, Viken (valgt for ett år)
2. varamedlem: Ida Blix Soltvedt, Viken (valgt for ett år)

Valgkommité
Leder: Svein Åge Storheim, Vestland
Kathrine Michelsen, Oslo
Lene Kristiansen, Trøndelag
Ylva Lindahl, VikenX