Landsmøte i aleneforeldreforeningen

Landsmøte i aleneforeldreforeningen

I helga som var, 13. mars 2021, hadde AFFO landsmøte på Zoom. Som seg hør og bør ble fjorårets rapporter godkjent og budsjett for kommende år banket inn. Valget var heller udramatisk da storparten av styremedlemmene ikke var på valg. Landsstyret har likevel fått fire nye i varaposisjoner og har følgende sammensetning for styreperioden 2021–2022:

Leder: Cathrine Austrheim, Viken
Nestleder: Ylva Lindahl, Viken
Organisatorisk leder: Ann-Kristin Malmo, Trøndelag
Styremedlem: Lene Kristensen, Trøndelag
Styremedlem: Ida Blix, Viken
Styremedlem: Sara Anne Warhuus, Oslo
Styremedlem: Sven Irgens Nilsen, Vestland
1. varamedlem: Trine Kristiansen, Oslo
2. varamedlem: Rikke Berg, Troms og Finmark
3. varamedlem: Svein Åge Storheim, Vestland
4. varamedlem: Ingvild Sand, OsloX