Landsmøte i AFFO 6. april 2019

Landsmøte i AFFO 6. april 2019

I dag 6. april har Aleneforeldreforeningen hatt landsmøte, og sentralstyret framover blir følgende:

Leder: Katrine Blindheimsvik, Oslo
Nestleder: Cathrine Austrheim, Akershus
Organisatorisk leder: Elisabeth Claesson, Hordaland
Styremedlem: Lene Kristensen, Trøndelag
Styremedlem: Ylva Lindahl, Akershus
Styremedlem: Ann-Kristin Malmo, Trøndelag
Styremedlem: Marius Nilsen, Finnmark
1. vara: Marius Dyve, Trøndelag
2. vara: Lone Gustavsen, Oslo
3. vara: Tom Svartvadet, Akershus
4. vara: Anna Gärtner, OsloX