Høringssvar fra Aleneforeldreforeningen om foreldrepermisjon

Høringssvar fra Aleneforeldreforeningen om foreldrepermisjon

I vår sendte Barne- og likestillingsdepartementet ut et forslag på høring. Forslaget gikk ut på å utvide kvotene ved 80 prosent uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslo departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Her kan du lese mer om forslaget.

Aleneforeldreforeningen svarte bl.a. at «Aleneforeldreforeningen (AFFO) er fornøyd med at departementet går inn for en likestilt fordeling av permisjon, der verken mor eller far på papiret har mer rett enn den andre. At alle familier er forskjellige med forskjellige behov gis det rom for i fellesdelen. Men når forskning viser til at fedre ikke tar ut mer permisjon enn det de på papiret har krav på, har vi enda en vei å gå når det gjelder å likestille mor og far som omsorgspersoner. Vi i Aleneforeldreforeningen mener det bør vurderes en ordning med 18 måneder foreldrepermisjon, hvor hver forelder har rett på 9 måneder hver. Vi mener dette er en løsning som kan gagne samfunnet på sikt. I en slik ordning tar vi både hensyn til mors mulighet til å amme i 9 måneder, og likestilling i permisjonstiden.»

Du kan lese hele høringssvaret her.X