Hjelp oss å redde Rødhette

Illustrasjon av Rødhettes logo

Hjelp oss å redde Rødhette

Foreningens avlastningstilbud i Oslo, Rødhette, måtte dessverre annonsere 17.06.22 at vi er nødt til å redusere vårt tilbud fra høsten grunnet budsjettkutt fra Oslo kommune. Vi jobber på spreng for å innhente kapital for å tilbakeføre tilbudet, og har blant annet opprettet en spleis:

Hjelp oss å redde Aleneforeldreforeningens avlastningstilbud Rødhette!  Spleis fra SpareBank 1

Vi har snart nådd 10 % av tiltrengt beløp, dette betyr at når 10 % er nådd vi kan informere våre brukere om normal drift i august. Vi trenger hjelp av dere til å dele linken, gjerne gi et lite bidrag om dere har mulighet.

Hva innebærer resterende kr 190 000,–:
At 1900 personer gir kr 100,–
at 3800 personer gir kr 50,–
og 7600 personer gir kr 25,–
Oppsummert: ALLE bidrag hjelper! Vi ser umiddelbar effekt på spleisen hver gang denne blir delt, så det er til stor hjelp for oss at du bare deler!

Selv om Rødhette kun eksisterer i Oslo, jobber vi hele tiden for å etablere lignende tilbud flere steder i landet. Rødhette er derfor et viktig utstillingsvindu i vår kontakt med kommunepolitikere og media. Uten drift på Rødhette ser vi det som tilnærmet umulig å kunne etablere og fronte tilsvarende tilbud andre steder i landet.

Hjelp oss å redde Aleneforeldreforeningens avlastningstilbud Rødhette!X