Helsetilsynet oppretter tilsyn med Nav

Helsetilsynet oppretter tilsyn med Nav

Sammen med Velferdsalliansen, Voksne for barn, Brukerombudet i Fredrikstad, Barneombudet og Spekteret møtte vi denne uka Helsetilsynet i et innspillmøte om landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i NAV.

Tema for møtet var på Nav sitt ansvar for å ivareta barns behov ved tildeling av tjenester, opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad. Vi vil takke for mange gode innspill fra dere, alle var særs viktige og ble løftet opp i møtet. Vår leder, Cathrine Austrheim, sier det er utrolig viktig at Nav følger barnekonvensjonen for å sikre barns beste og at Nav må ta utgangspunkt i hver enkelt familie sitt behov.X