Forby at barnetrygden tas fra fattige familier

Forby at barnetrygden tas fra fattige familier

I 2 av 3 kommuner i Norge blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygden. Det er urettferdig, usosialt og diskriminerende. Det må bli forbudt å ta barnetrygden fra fattige familier. Krev lovendring nå! Aleneforeldreforeningen støtter Redd Barna sin underskriftskampanje:
https://www.reddbarna.no/opprop/forby-avkorting-av-barnetrygd/

Se hvordan det står til i din kommune. Her kan du du søke opp om din kommune avkorter sosialhjelpen eller ikke.

Signer du også!X