Fattige barn er mer utsatt for grov vold

 

En ny undersøkelse fra NOVA viser at en av fem barn er utsatt for vold fra foreldre. Mens den grove volden er stabil sammenlignet med 2007, ser en at den mildere volden går vesentlig tilbake.X