Barn som reiser alene

Barn som reiser alene

Har du barn i alderen 6–12 år som reiser alene?

Aleneforeldreforeningen har blitt kontaktet av en stipendiat og professor som ønsker å forske på barn som reiser alene. Dette skriver de til oss:

Vi søker deltakere til forskningsprosjektet «Barn som reiser alene». Aktuelle deltakere vil være familier med

  • barn mellom 6 og 12 år
  • som reiser uten følge av voksne med tog, buss, fly eller båt
  • med omtrent 1 time reisetid eller mer
  • minst 3 ganger i året

 

Reisene kan ha ulik lengde og ulike formål, og kan innebære alt fra daglige turer til og fra skole til ukentlig pendling eller lengre reiser i skoleferiene.

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan barn og foreldre sammen planlegger, organiserer og gjennomfører slike reiser. Deltakelse i prosjektet vil gi en mulighet til å være med på å utvikle kunnskap om hvordan man kan legge til rette for barns trygghet når de reiser uten voksne. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymiseres, og det er mulig å trekke seg fra prosjektet når som helst hvis man ønsker.

Hvis dette høres interessant ut, kan du ta kontakt med stipendiat Ida Engan Farstad på e-post: ida.e.farstad@ntnu.no eller telefon: 924 34 833.

Med vennlig hilsen
Ida Engan Farstad                           Pål Aarsand
Stipendiat                                          Professor
ida.e.farstad@ntnu.no                    pal.aarsand@ntnu.no

Institutt for pedagogikk og livslang læring
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
7491 TrondheimX