Aleneforeldreforeningens avlastningstilbud “Rødhette” flytter til Grefsen (“Rødhette» og AFFO i Nordre Aker Budstikke)

Aleneforeldreforeningens avlastningstilbud “Rødhette” flytter til Grefsen (“Rødhette» og AFFO i Nordre Aker Budstikke)

Av Trine S. Kristiansen

Avlastningstilbudet har eksistert siden 1993. De siste årene har “Rødhette” holdt til på Tøyen, men nå har de flyttet til Glads vei på Grefsen.

Daglig leder på deltid for tilbudet, Henriette Magnus, forteller at “Rødhette”-tilbudet har hjulpet mange famlier. Per tid er det 50–60 familier som jevnlig benytter seg av avlastningsmuligheten i regi av Aleneforeldreforeningen (AFFO). Ved å flytte til Grefsen har “Rødhette” fått større plass i en tomannsbolig på 110 kvadratmeter, tre soverom og egen hage. Det er også lett å komme seg hit med kollektivt – “det må det være, for vi er et tilbud for hele byen,” sier Magnus. 

Planen er at dørene åpner i august. Leder i Aleneforeldreforeningen, Cathrine Austrheim, forteller at “vi har barn på avlastning fra ettårsalderen, men at kjernen er fra to år og opp til åtte år.” Tilbudet er en del av medlemskapet i AFFO som kun koster kr 250,– i året. Istedet for at tilbudet skal utløse en ekstra utgift, er det lagt opp til frivillig innsats fra foreldrene. Det vil si at når foreldre bidrar med eksempelvis seks timer «arbeid», vil de “tjene opp” 12-timers avlastning. Alle som bidrar må legge frem politiattest, og det er alltid miljøarbeider(e) på jobb under barnas opphold. 

Tilbudet er særlig attraktivt blant de som jobber turnus, og tilbakemeldingen fra mange er at “hadde ikke tilbudet eksistert, så hadde de ikke kunne jobbe”, sier Austrheim. I tillegg mottar «Rødhette» henvendelser fra barnevern og familiekontorer, med spørsmål om de kan hjelpe foreldre som ikke har overskudd og trenger avlastning. 

Så langt er alt topp! Men det er likevel utfordringer på grunn av budsjettkutt til frivillige organisasjoner fra Oslo kommune i 2022. Kuttet fører til at tilbudet må reduseres – ironisk nok i “Frivillighetens år”. Aleneforeldreforeningen søkte om 1,32 millioner kroner til støtte for “Rødhette”, men fikk kun én million. En Spleis er opprettet for å redde tilbudet ut august, men så må det kuttes igjen, og så i helgene da behovet er størst. Austrheim sier at det “hver helg er tre til åtte barn som ikke får plass, og at behovet er så stort at vi kunne hatt åpent hver eneste dag!”

Vi undrer oss over at politikerne ikke ser hvor viktig tilbudet er, og hva de økonomiske og sosiale kostnadene vil bety for samfunnet dersom foreldre f.eks. ikke kan bli værende i jobb. Aleneforeldreforeningen klaget på bystyrevedtaket, men vedtaket ble ikke omgjort. Klagen er nå til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet – vi venter fortsatt på svar. Vårt største ønske er å kunne utvide tilbudet nå som vi har mer plass, men med mindre midler enn tidligere blir dette, paradoksalt nok, vanskeligere. 

En fast bruker av “Rødhette”-tilbudet forteller, at det “for hennes sønn som er enebarn, er det nesten som en familie.” Videre at tilbudet er enestående, og gir henne muligheten til å jobbe turnus i helgene uten å måtte bruke opptjent lønn i helgen på barnepass. Hun trekker også frem at hun liker at tilbudet er hjelp til selvhjelp, og at man ikke er passive mottakere av et hjelpetilbud. I tillegg er det koselig, sosialt og hyggelig å lage middag, og å finne på aktiviteter sammen. Hun understreker at tilbudet gjør det mulig for aleneforeldre å jobbe helgeturnus og/eller studere, uten å måtte bruke hele lønna på barnevakt. Det er “mange aleneforeldre som har lite familie og nettverk, og “Rødhette” tilbyr avlastning slik at vi kan samle krefter, og få overskudd til å bli bedre foreldre for barna våre”. Tilbudet kan også være med å forebygge sykemeldinger hos utslitte foreldre, og på den måten styrke den psykiske helsen hos brukerne, fordi de finner støtte hos hverandre når de har vakt. Og ikke minst er “Rødhette” viktig for barna, som får en utvidet “familie” med trygge voksne og mange lekekamerater. Hun frykter for hva som vil skje når tilbudet mer enn halveres, og peker på at kuttet i bevilgningen fra Oslo kommune vil ramme sårbare barnefamilier. 

– Det dugnadsbaserte avlastningstilbuder “Rødhette” burde snarere løftes frem som en foregangsmodell for andre kommuner, fremfor å kutte i støtten for å spare noen hundretusen kroner. 

Tekst er hentet fra artikkelen som kan leses i sin helhet bak betalingsmur i: Nordre Aker Budstikke

Lenke til spleisen: https://spleis.no/rødhette

Illustrasjon av Rødhettes logoX