Aleneforeldreforeningen reagerer på barnevernets avslag til alenemor (AFFO i Stangeavisa)

Aleneforeldreforeningen reagerer på barnevernets avslag til alenemor (AFFO i Stangeavisa)

Firebarnsmor mister avlastningstilbudet til barna sine. Hun har tidligere hatt jevnlig avlastning til sine barn grunnet helseutfordringer. Barnevernet trekker nå dette tilbudet tilbake uten å henvise mor til annet egnet hjelpeinstans.

«Det fremstår som uforståelig om ingen instanser kan hjelpe henne og hennes barn», sier Cathrine Austrheim, leder for Aleneforeldreforeningen. Les mer om saken her.X