AFFOs ferietur 2019

AFFOs ferietur 2019

Vi har den gledelige nyheten om at Aleneforeldreforeningen også i år, har fått tildelt tilskudd til å avholde ferietur for lavinntektsfamilier fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Turen går til Kristiansand feriesenter 26.–31.07.2019. Det vil bli sendt ut e-post med informasjon om hvordan du kan søke på turen innen den neste uken til betalende medlemmer. Ikke medlem enda? Meld deg inn her.X