AFFO har Norges eneste nattåpne barnehage

AFFO har Norges eneste nattåpne barnehage

Rødhette, AFFOs avlastningstilbud i Oslo, er tema i en artikkel, «Puslespillet om natta», i Klassekampen i dag 4. mai 2019. Artikkelen er laget av Anne Håskoll-Haugen og Fartein Rudjord.

Artikkelen følger Siri-Mette Aasgård og datteren Thale Aurora på åtte år fra de ankommer Rødhette på ettermiddagen til de står opp neste dag og spiser frokost. Aasgård er på vakt denne natta og tjener inn avlastningstimer til en annen gang.

Videre sammenlignes tilbudet i de tre skandinaviske landene hvor Sverige kommer best ut med et nattåpent tilbud i syv av ti kommuner. I Norge er det bare Rødhette som tilbyr slike tjenester i offentlig regi. Blant politikere og forskere er det uenighet om og mye usikkerhet rundt hvorvidt utvidete åpningstider og nattåpne barnehager er en uheldig løsning. Enkelte politikere tviler på at behovet er så stort mens en forsker påpeker at dagens dagtilbud kun legger til rette for den utdannede middelklassen som kan velge yrker med arbeidstid på dagtid.

AFFOs leder Katrine Blindheimsvik påpeker i artikkelen «Tenk alle jobber som krever at du arbeider kveld og natt. Tenk på alle som er alene med barn. Men også par hvor begge jobber turnus, eller hvor den ene kanskje reiser mye. Det finnes par hvor den ene er syk og trenger omsorg selv. En storby som Oslo har dessuten mange innflyttere med familie og venner for langt unna til å hjelpe til i hverdagen.»

Les hele artikkelen her (krever abonnement).

«Puslespillet om natta» – bildet er en faksimile fra Klassekampen 4. mai 2019.X