AFFO deltar i kommunal- og moderniseringsdepartementets brukerråd

AFFO deltar i kommunal- og moderniseringsdepartementets brukerråd

Torsdag 19. mars skal AFFOs nestleder, Cathrine Austrheim, være med i første møte i brukerråd for regjeringens stortingsmelding om boligsosial politikk. Møtene ledes av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Spørsmål de vil ha svar på er blant annet:

  • Hvordan kan staten og kommunene bli enda flinkere til å lytte til innbyggerne når vi utvikler politikk?
  • Hva er de viktigste aspektene som må inkluderes i regjeringens stortingsmelding?

Mer informasjon om brukerrådet finner du her.

Hvis du har innspill som du vil Cathrine skal ta med til møtene, send henne en epost: cathrine.austrheim@hotmail.com

 X