1. oktober koster det bare 100 kroner å bli med i Aleneforeldreforeningen

1. oktober koster det bare 100 kroner å bli med i Aleneforeldreforeningen

1. oktober setter vi ned medlemskontingenten til 100 kroner. (Medlemskapet gjelder ut året.) Som medlem bygger du nettverk med andre i lignende situasjon. Sammen er vi sterkere.

Aleneforeldreforeningen er en inkluderende og mangfoldig organisasjon. Vi tilbyr medlemskap til alle foreldre som ikke bor sammen med barnets andre forelder. Det gjør vi uavhengig av grunnen til at du er aleneforelder.

Les mer her og meld deg inn.

FORSKJELLIGE ALENEFORELDRE
 • Forelder som er alene med omsorg for barn (enslig forsørger)
 • Forelder som har samvær
 • Forelder som har delt omsorg
 • Forelder som har adoptert alene, eller blitt alene etter adopsjon
 • Forelder som har fått barn alene ved hjelp av donor/surrogat
 • Fosterforelder
 • Enke eller enkemann med omsorg for barn

Vi trenger dere alle. Meld dere inn på direkten.

 

SLUTTER IKKE Å VÆRE ALENEFORELDER

Det er flere som ikke regner seg som aleneforelder når de går inn i et nytt forhold eller stifter ny familie.

Men vi er her og kan tilby deg informasjon og veiledning om avvikling av samvær, bidrag eller angående «bonusforelderrollen» og den nye familien.

Vi trenger deg med dine erfaringer. Du kan bidra til foreningens utvikling og være en unik ressurs som kan hjelpe andre aleneforeldre.

 

FORDELER

Det er mange fordeler ved å bli med i fellesskapet i Aleneforeldreforeningen:

 • Det gir større sosialt nettverk
 • Vi tilbyr aktiviteter for foreldre og barn
 • Vi tilbyr ferieturer
 • Du kan lese aktuelle saker for aleneforeldre på nett
 • Du møter aleneforeldre med lang erfaring, som kan gi deg tips og råd
 • Vi har avlastning på kveldstid og helg (foreløpig kun i Oslo)


X