AFFO HEDMARK

Vil du starte lokal aktivitet?

Kan du tenke deg å starte lokallag eller bli kontaktperson, men er usikker på hvordan du kan gå frem? Nedenfor følger en måte å gjøre det på, men det er ingen fasit på fremgangsmåte.

Undersøk om nærområdet ditt har hatt lokallag før. Fins det en «gammel» kontaktperson du kan snakke med? Si at du er interessert i å starte lokallag på nytt og få med deg verdifulle tips.

 

Kontakt kontoret

Uansett må du kontakte hovedkontoret og gi beskjed om at du ønsker å være ny kontaktperson / lokallagsleder, send oss en mail: post@affo.no

Det skal ikke alltid så mye til. Er dere to eller tre, så går det an å starte en liten gruppe som møtes når en har lyst og overskudd til det. Ta en tur ut med ungene til lekeplassen med en god matpakke eller finne på noe om kvelden, bare for de voksne.

 

Vedtekter for lokallag

Lokallagene skal følge foreningens vedtekter. Det finnes et eget kapittel (§11) i vedtektene som omhandler lokallag. (Se lokallagsvedtekten her >>) Du må selvfølgelig være medlem for å starte lokallag.

X