Hva mener AFFO?

Politisk plattform

Hva mener Aleneforeldreforeningen om barnetrygd, boligpolitikk og åpningstider i barnehage? I lenker under kan du laste ned den politiske plattformen til Aleneforeldreforeningen og lese om hva vi mener om følgende temaer knyttet til aleneforeldrefamilier:

 • om Aleneforeldreforeningen (AFFO)
 • vår målgruppe
 • fattigdomsbekjempelse
 • kunnskap og formidling
 • privatøkonomi
 • barnetrygd
 • overgangsstønad
 • stønad til barnetilsyn
 • kontantstøtte
 • sosialhjelp
 • bolig
 • barnehage, SFO og avlastning
 • utdanning
 • helsehjelp
 • fritid
 • foreldrepermisjon

 

Last ned Politisk plattform 2019 her.

 

 

Høringssvar og politiske innspill

 

Høring – Innspill til barnelovutvalget, oktober 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned våre innspill eller les om saken direkte på regjeringens sider.

 

Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker, september 2020

AFFO har sagt sin mening til regjeringen. Last ned vårt høringssvar eller les svaret og saken direkte på regjeringens sider.

 

X