Hvem er vi?

Aleneforeldreforeningen (Affo) er en landsomfattende interesse- og medlemsorganisasjon for foreldre som ikke lever sammen. Affos hovedmålsetting er å bedre barns oppvekst- og levekår. Vi er en partipolitisk nøytral og livssynsuavhengig landsorganisasjon med staus som høringsinstans, og er en viktig aktør i den offentlige debatten.

 

Hva jobber vi med?

– Vi deltar aktivt innen ulike samarbeidsforum både nasjonalt og internasjonalt

– Gjennom aktive lokallag legger Affo til rette for gode aktivitetstilbud til våre medlemmer

– Vi har en egen opplysningstjeneste tilgjengelig for alle aleneforeldre i landet. Gjennom denne tjenesten ytes relevant og viktig informasjon som berører aleneforeldretilværelsen.

– Affo driver to unike avlastningstilbud for aleneforeldre ett i Oslo som heter «Rødhette» og et i Bærum som heter Trollhuset. Her får foreldre hjelp til barnepass på kveldstid, om natten og i helger. Dette tilbudet baserer seg på et ytelse-mot-ytelse-prinsipp der foreldrene får hjelp til barnepass og gjengjelder ved selv å stille som barnepasser for andres barn. Det er ansatte til stede som sikrer at alle barn og voksne på har det bra.

 

AFFOs arbeid

Foreningen ble startet i 1966. Politisk arbeid, informasjonsspredning og organisasjonsbygging er prioriterte oppgaver. Foreningen drives på frivillig basis av et landsstyre med medlemmer fra hele landet. Foreningen har også lokallag flere steder i landet. Arbeidet koordineres av organisasjonskonsulenten på kontoret i Oslo.

Foreningen arbeider aktivt overfor politiske myndigheter, både på sentralt og lokalt plan. For eksempel er vi involvert i Navs brukerutvalg både sentralt og på fylkesplan. Foreningen er dessuten høringsinstans i saker som vedrører aleneforeldre.

 

Engasjer deg!

Har du en idé om hvordan du kan bidra til AFFOs arbeid? Da tar du kontakt. Du kan også bli kontaktperson der du bor. Da kan du hjelpe andre, blant annet ved å ta i mot henvendelser til foreningens opplysningstelefon. Noen medlemmer representerer foreningen i Navs lokale brukerutvalg. Andre jobber med ulike saker og prosjekter.

Ønsker du å starte lokallag, trenger vi ildsjeler som kan ta i et tak og sette i gang lokallag der det ikke er noe. Eller er du aktuell som styremedlem lokalt eller nasjonalt, er det bare å melde sin interesse.

Liker du å skrive kan du bidra til foreningen eller bli med i arbeidet med å skrive høringsuttalelser og debattinnlegg. Noen saker er det først og fremst AFFO som arbeider med, mens andre saker gjerne blir tatt opp i samarbeid med andre organisasjoner.

 

Brosjyrer

Ønsker du brosjyrer, ta kontakt med kontoret!

X