Medlemskontingent 2017

Medlemskontingent 2017

Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen og foreningen trenger medlemmene. (15.01.2017)
Vil beskytte barna

Vil beskytte barna

Regjeringen vil at retten på eget initiativ skal gå inn og vurdere om volds og overgrepsdømte foreldre skal miste samværsrett og foreldreansvar. (02.11.2016)
Verktøy for fattigdomsbekjempelse

Verktøy for fattigdomsbekjempelse

I dag publiseres den nye nettressursen barnefattigdom.no. Bufdir håper dette blir et viktig verktøy både for kommuner, stat og organisasjoner for å identifisere og redusere omfanget av barnefattigdom. (15.08.2016)
Meld deg inn i dag

Meld deg inn i dag

Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen og foreningen trenger medlemmene. (20.06.2016)